Wszystko, co robimy...
jest budowanie szybszego Ciebie

Kibby Pollak

Współzałożyciel

Mikołaj Fekete

Dyrektor Operacyjny | Współzałożyciel

Brian Wu

Programista | Współzałożyciel

Zamek Pat

Dyrektor finansowy

Holly Reid

Kierownik ds. marketingu i sprzedaży

Tyler Medaglia

Menedżer marki | Współzałożyciel

ve Brodeur

Specjalista ds. Marki | Sukces klienta

Joel Evans

Kierownik ds. Operacji i Sprzedaży w Australii

Mike Barnes

Kierownik ds. Operacji i Sprzedaży w Nowej Zelandii